Homepage > Disclaimer

Disclaimer

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van de website www.tortillamedia.com zonder toestemming van de auteurs is nadrukkelijk verboden. Tortilla Media en haar partners spannen zich in zo volledig en nauwkeurig mogelijke informatie op deze website aan te bieden. Tortilla Media staat hiervoor echter niet garant.

De door Tortilla Media verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de privacyverklaring behandeld, zoals die is gepubliceerd op deze website.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en eventuele wettelijke bijdragen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte duur. Prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder opgaaf van reden.